Arrangör: KFUM Örebro orientering
Tävlingsområde: Klockhammar i Kilsbergen. Här hittar ni det avlysta området
Arena: Klockhammar. Samma arena används för kval och final, dock i helt avskilda terrängområden.

Terrängtyp
Kval: Kilsbergsterräng. Skogsmark med ett måttligt sammanhängande väg- och stignät.
Måttlig till mycket kraftig kupering med bitvis mycket detaljerade sluttningar. Planbilden består av ett flertal mindre sankmarker och hyggen i normal omfattning. Grönområden och kulturmark finns i begränsad omfattning.
Final: Kilsbergsterräng. Skogsmark med inslag av vildmark. Väg- och stignätet är glest och sammanhängande. Kraftig till mycket kraftig kupering med bitvis mycket detaljerade sluttningar. Planbilden består av ett flertal mindre sjöar, sankmarker och några små hyggen. Kulturmark saknas och grönområden förekommer relativt rikligt.

Inbjudan till SM i långdistans 2017

Share