Arrangör: OK Tisaren

Tävlingsområde: Söder om sjön Tisaren, Nyckelhult
Arena: Nyckelhult, sydost om samhället Åsbro. Samma arena används för kval och final, dock i skilda terrängområden. Här ser ni det avlysta området.

Terrängtyp:

Kval: Skogsmark med ett fåtal stigar. Svag till måttlig kupering. Fåtal mindre sankmarker i området samt ett fåtal mindre områden med sämre löpbarhet. Området består till största delen av ung tallskog. En del gallring har förekommit, ett fåtal hyggen finns. Mycket god löpbarhet och sikt. Undervegetationen består till största delen av blåbärsris och ormbunkar.

Final: Skogsmark med ett fåtal stigar, måttlig kupering. Sankmarker finns med varierande storlek och vegetation. Undervegetationen består av blåbärsris, ormbunkar och skvattram. Detaljrikedomen är ganska hög, men sikten är god och likaså löpbarheten. Områden med gammal torparmark förekommer, med stenrösen och husruiner. På östra sidan om Snårsjön, som ligger mitt i området, är förekomsten av sten högre, dock inte så nedsättande för löpbarheten.

Övrigt: Tävlingsområdet för kvalet användes under ”kort” SM 1996 och tävlingsområdet för finalen användes under stafett SM 1996.

Inbjudan till SM i medeldistans 2017 

 

Share