Natt SM, 21 april

Resultatlista SM i nattorientering med Swedish League

Resultatlista publiktävling Tisarträffen hittar du här

Arrangör: Ok Tisaren
Tävlingsområde: Östansjö och söder därom. Här ser ni det avlysta området
Arena: Östansjö

Terrängtyp: Terrängen är delvis samma som användes vid O-ringen 2010, delvis samma som 10mila 2006 och delvis ett nytt område. I huvudsak måttligt kuperad tivedsterräng med ett par branta sluttningar. Detaljrikedomen i kurvbilden varierar från mycket detaljerad till detaljfattig. Planbilden består av ett antal mindre skogsvägar, en del stigar, ett par större tunglöpta sankmarker, några mindre sjöar och några stora kraftledningar. Kulturmark förekommer.

Vegetationen består i huvudsak av granskog. Hyggen och grönområden förekommer i normal omfattning. Framkomligheten är till större delen god. Området lämpar sig bra för nattorientering då det är varierande med många möjligheter till vägval. Förhoppningen är att den som hittar de bästa vägvalen ska tjäna lite tid. Den som orkar kämpa hela vägen tjänar på det men den som konsekvent väljer strecket kommer nog inte tycka att terrängen var den bästa.

Bilder från terrängen finns i menyn för natt.

Inbjudan till SM, natt

PM till SM, natt

Kartklipp

Gamla kartor

O-ringen 2010

Kassmyra

Tävlingsledare
Mats Nylin
Epost: mats.nylin@telia.com
Telefon: 0582-161 55


Om OK Tisaren

I orienteringsklubben OK Tisaren finns aktiviteter för alla, ung och gammal, motionär och världselit. Medlemmarna är framförallt ifrån Kumla och Hallsberg men även löpare från andra länder representerar klubben. Tillsammans jobbar vi för att skapa och behålla en god trivsel och gemenskap.

OK Tisaren bildades 1982 som en tävlingsallians mellan Kumla OK och Hallsbergs OK. Kumla OK bildades i sig 1948 och Hallsbergs OK bildades 1956. Idag (2012) har klubben 318 medlemmar, 75 av dessa är 16 år eller yngre.

Klubben har under många år haft en bra och framgångsrik verksamhet med framskjutna placeringar både individuellt och i stafetter. Klubbens ungdomar och juniorer har hela tiden haft individuella framgångar, inte minst under SM där man vunnit flera SM-guld.

Klubben har stor arrangörsvana och bjuder årligen in till orienteringstävlingen Tisarträffen. År 2000 stod vi som värd för O-ringen med Hallsberg som C-ort. Tiomila arrangerades 2006 i Blåberga, då med direktsändning i TV under hela natten. 2010 hade vi huvudansvar för två etapper i O-ringen i Östansjö.

Utöver olika träningsaktiviteter har klubben en mycket stor social verksamhet. Tillsammans delar vi glädje, gemenskap och trivsel!

Läs mer på OK Tisarens hemsida.