Arrangör: Ok Tisaren
Tävlingsområde: Östansjö och söder därom. Här ser ni det avlysta området
Arena: Östansjö

Terrängtyp: Terrängen är delvis samma som användes vid O-ringen 2010, delvis samma som 10mila 2006 och delvis ett nytt område. I huvudsak måttligt kuperad tivedsterräng med ett par branta sluttningar. Detaljrikedomen i kurvbilden varierar från mycket detaljerad till detaljfattig. Planbilden består av ett antal mindre skogsvägar, en del stigar, ett par större tunglöpta sankmarker, några mindre sjöar och några stora kraftledningar. Kulturmark förekommer.

Vegetationen består i huvudsak av granskog. Hyggen och grönområden förekommer i normal omfattning. Framkomligheten är till större delen god. Området lämpar sig bra för nattorientering då det är varierande med många möjligheter till vägval. Förhoppningen är att den som hittar de bästa vägvalen ska tjäna lite tid. Den som orkar kämpa hela vägen tjänar på det men den som konsekvent väljer strecket kommer nog inte tycka att terrängen var den bästa.

Inbjudan till Natt-SM 2017

Share