Arrangör: Almby IK
Tävlingsområde: centrala Örebro.
Arena: en arena för kvaltävlingarna och en arena för finalerna. Här hittar ni det avlysta området.
Avlyst område extra information: I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde ”avlyst” från träning och tävling från dagens datum tom. den 4 juni 2017. Träning i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till tävlingsdagen. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär även att den som inte är med i tävlingen, inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till någon av deltagarna i mästerskapet.

Det är tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och gångbanor utan att karta eller motsvarande utrustning används.

Terräng: Områdena för kval och finaler är av varierande urban karaktär. Här finns både bostadsområden, parker och citykvarter. Ingen skogsmark finns inom tävlingsområdena.

Inbjudan till Sprint-SM 2017

Share