SM, stafett 24 september

Tävlingsinformation SM i stafettorientering 2017

Preliminärt PM SM i stafettorientering

Inbjudan SM i stafettorientering

Arrangör: Hagaby GoIF
Tävlingsområde: Kilsbergsluttningen öster om Ånnaboda. Här hittar du det avlysta området
Arena: Ånnaboda
Terrängtyp: Terrängbilder finns i menyn för stafett.
Krävande Kilsbergsterräng. Detaljrik skogsmark med måttlig till stark kupering. Området genomkorsas av ett fåtal större och mindre stigar. En del av området innehåller dessutom ett nät av skid- och mountainbikespår.
Vegetationen består mestadels av barrskog i varierande ålder, med stenbunden botten och högt blåbärsris och ljung. Föryngringsytor i olika status med något nedsatt framkomlighet förekommer.
Sikten är nästan uteslutande god. Det är därför med största sannolikhet kuperingen och undervegetationen som kommer att bestämma löphastigheten.

Några ord från banläggarna Johan och Lars ”Peno” Persson

Stafetten kommer att avgöras i ett av de mest krävande och utmanande områdena i Kilsbergen. Det kommer därför att vara viktigt att vara i god fysisk form för att kunna hävda sig. Sluttningen ned mot Närkeslätten bjuder dessutom på detaljrika partier där det gäller att hålla koll på kartan.
Vår ambition är att erbjuda rättvisa, varierande och utmanande banor där löparna bör välja taktik och vägval utifrån sina styrkor och svagheter.
Varmt välkomna till Kilsbergen

Gamla kartor

Här finns gamla kartor över området:

Ånnaboda Öst 2001

Tävlingsledare

Anton Blomgren
Email: anton.blomgren@icloud.com

 


Om Hagaby GoIF

Hagaby GoIF bildades 1926. Orientering kom in i bilden på allvar under 50-talet. Största framgångarna är segrar i 10-mila 1975 och 1976. Klubben har också tagit ett flertal SM-segrar och de främsta individuellt har varit Karin Rabe och Rolf Pettersson. De senaste 10 åren har flera juniorer tagit SM medaljer och deltagit i junior- och senior-VM.

Basverksamheten bedrivs vid Pettersbergs IP där man har sin klubbstuga. Klubben har c:a 350 medlemmar och c:a 200 är aktiva i alla åldrar. Hagaby GoIF är orienteringsklubben som passar alla. De främsta upptagningsområden är Hovsta, Lillån och de norra stadsdelarna i Örebro. Gemene man känner kanske Hagaby som en elitklubb, men faktum är att klubben satsar lika mycket på sina ungdomar, på orientering för handikappade och på sina motionärer.

Hagaby är också en stor arrangör av orienteringstävlingar, varje år arrangeras Kilsbergsträffen. Vidare har man arrangerat World Cup 1992, 2 stycken SM, USM och flera O-ringen.

Läs mer på Hagabys hemsida.

Share