Arrangör: Hagaby GoIF
Tävlingsområde: Kilsbergsluttningen öster om Ånnaboda. Här hittar du det avlysta området
Arena: Ånnaboda
Terrängtyp: Krävande Kilsbergsterräng. Detaljrik skogsmark med måttlig till stark kupering. Området genomkorsas av ett fåtal större och mindre stigar. En del av området innehåller dessutom ett nät av skid- och mountainbikespår.
Vegetationen består mestadels av barrskog i varierande ålder, med stenbunden botten och högt blåbärsris och ljung. Föryngringsytor i olika status med något nedsatt framkomlighet förekommer. Sikten är nästan uteslutande god. Det är därför med största sannolikhet kuperingen och undervegetationen som kommer att bestämma löphastigheten.

 

 

Share