Arrangör: Hagaby GoIF
Tävlingsområde: Lekhyttan och norrut. Här ser ni det avlysta området
Arena: Klunkhyttan

Terrängtyp: Kilsbergsterräng. Skogsmark av delvis vildmarkstyp. Väg- och stignät finns men är glest. Kraftig till mycket kraftig kupering med bitvis mycket detaljerade sluttningar.

Planbilden består av ett flertal mindre sjöar, sankmarker och några hyggen. Kulturmark saknas nästan helt och grönområden och tätare vegetation förekommer i normal omfattning.

Inbjudan till SM, ultralång 2017

Share